Objednávky
  Objednávky je možno zasílat poštou,faxem,pomocí emailu,případně telefonicky.Objednávka by měla obsahovat následující identifikaci kupujícího :  název  firmy,adresu dodací,
 adresu fakturační,IČO,DIČ,kontaktní osobu a telefon.


 Termín a způsob dodání
   Dodací lhůta je zpravidla 15 pracovních dní,dřívější termín je možný po dohodě .Způsob dodání rozvaděčů je vlastním odběrem ve firmě DEZ  spol.s.r.o.


Majetkové ujednání
  Firma DEZ,spol.s.r.o.zůstává majitelem výrobků až do jejich úplného zaplacení.V případě nezaplacení si vyhrazuje právo odebrat výrobky zpět.


Reklamace
  Reklamace na dodané množství a zjevné vady výrobků lze uplatnit do 14 dnů od převzetí zásilky kupujícím.Na skryté vady výrobků potom ve lhůtě dle platného zákona.
Reklamaci je třeba uplatnit písemnou  formou.


Pracovní doba v  provozovně  DEZ s.r.o.
  Pondělí-pátek:7.00-14,30 hodin


Platební podmínky
  Zákazníkům prodáváme výrobky na fakturu i za hotové.V případě na fakturu je splatnost 14 dnů. Při odběru za hotové poskytujeme slevu 5% .Uvedené odbytové ceny v tomto ceníku jsou závazné pro  severočeský region dle připojovacích podmínek SČE.


Podmínky při vrácení zboží
  V případě vrácení zboží je počítán storno poplatek ve výši  10%.

 DOMŮ