Schémata zapojeni elektroměrů


Zapojení třífázového jednotarifního elektroměru – soustava TN-C

Zapojení třífázového dvoutarifního elektroměru s jednopovelovým spínacím
prvkem – soustava TN-C bez blokování spotřebičů


Zapojení třífázového dvoutarifního elektroměru s jednopovelovým spínacím
prvkem – soustava TN-C s blokováním instalovaných akumulačních spotřebičů do celkového příkonu 10 kW


Zapojení třífázového dvoutarifního elektroměru s vícepovelovým spínacím
prvkem – soustava TN-C s blokováním instalovaných akumulačních spotřebičů o celkovém příkonu nad 10 kW


Zapojení třífázového dvoutarifního elektroměru s vícepovelovým spínacím
prvkem – soustava TN-C s blokováním přímotopného vytápění a topných
elektrických spotřebičů


Zapojení třífázového dvoutarifního elektroměru s vícepovelovým spínacím
prvkem – soustava TN-C s blokováním tepelného čerpadla a dalších topných
elektrických spotřebičů


Zapojení třífázového dvoutarifního elektroměru připojeného přes měřicí
transformátory proudu se spínacím prvkem


DOMŮ