Ceník platný od 1.4.2011


Rozvade jsou dodávány bez hlavních jisti
íslo výrobku typ plastové pilíové elektromrové rozvade cena bez DPH
1101 P-ER-1 ET/1 fáz. 5 601 K
1102 P-ER-1 ET/3 fáz 6 152 K
1103 P-ER-2 ET/3 fáz+HDO 7 256 K
1104 PS-ER-2 ET/3 fáz+HDO+pojistková skí do pipojení 3x50,koncová 8 206 K
1105 PSS-ER-2 ET/3 fáz+HDO+pojistková skí do pipojení 6x50,smyková 8 676 K
1106 PS-ER-2 ET/3 fáz+HDO+pojistková skí do pipojení 3x240,koncová 9 293 K
1107 PSS-ER-2 ET/3 fáz+HDO+pojistková skí do pipojení 6x240,smyková 10 091 K
1108 PS-ER-2/ZS ET/3 fáz+HDO+pojistková skí do pipojení 3x50,koncová+zásuvková skí 11 981 K
1109 PSS-ER-2/ZS ET/3 fáz+HDO+pojistková skí do pipojení 6x50,koncová+zásuvková skí 12 737 K
1110 PS-ER-1/HUP ET/3 fáz+pojistková skí do pipojení 3x50,koncová+pilí Hlavní uzávr plynu 13 577 K
1111 PSS-ER-1/HUP ET/3 fáz+pojistková skí do pipojení 6x240,smyková+pilí Hlavní uzávr plynu 13 913 K
1112 PS-ER-2/HUP ET/3 fáz+HDO+pojistková skí do pipojení 3x50,koncová+pilí Hlavní uzávr plynu 14 081 K
1113 PSS-ER-2/HUP ET/3 fáz+HDO+pojistková skí do pipojení 6x240,smyková+pilí Hlavní uzávr plynu 14 721 K
1114 PS-ER-4/2xHUP 2xET/3 fáz+2xHDO+pojistková skí do pipojení 3x50 koncová+2xpilí Hlavní uzávr plynu 23 499 K
1115 PSS-ER-4/2xHUP 2xET/3 fáz+2xHDO+pojistková skí do pipojení 6x240 smyková+2x pilí Hlavní uzávr plynu 24 444 K
1116 PS-ER-4 2xET/3 fáz+2xHDO+pojistková skí do pipojení 3x50 koncová 13 178 K
1117 PPS-ER-4 2xET/3 fáz+2xHDO+pojistková skí do pipojení 6x240 smyková 15 467 K


Rozvade jsou dodávány bez hlavních jisti
íslo výrobku typ Oceloplechové a plastové elektromrové rozvade-zapuštné cena bez DPH
2101 OCEP-Z-ER-1 ET/1 fáz+plastové dvee 2 268 K
2102 OCEP-Z-ER-1 ET/3 fáz+plastové dvee 2 583 K
2103 OCEP-Z-ER-2 ET/3 fáz+HDO+plastové dvee 3 129 K
2104 Plast-Z-ER-2 ET/3 fáz+HDO 3 507 K
2105 Plast-Z-ER-2/HUP ET/3 fáz+HDO+pojistková skí do pipojení 3x50,koncová+rozvad Hlavní uzávr plynu 7 625 K
2106 Plast-Z-ER-2/HUP ET/3 fáz+HDO+pojistková skí do pipojení 6x240,smyková+rozvad Hlavní uzávr plynu 9 461 K
2107 Plast-Z-PS-ER-4 2xET/3 fáz+2xHDO+pojistková skí do pipojení 3x50 koncová 7 560 K
2108 Plast-Z-PSS-ER-4 2xET/3 fáz+2xHDO+pojistková skí do pipojení 6x240 smyková 8 211 K
 
DOM